Pravidla užívání www stránek Autoimport group

Majitelem a provozovatelem www stránek provozovaných na doméně autoimportgroup.cz (dále jen („www stránky Autoimport group“) je společnost Autoimport group, s.r.o., IČ: 06223800, se sídlem Praha 10, Korunní 2569/108, PSČ: 101 00 (dále jen „Autoimport group“).

Obsah www stránek Autoimport group jakož i jejich celkový vzhled jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), www stránky Autoimport group dále obsahují též vyobrazení ochranných známek ve vlastnictví Autoimport group. Jakékoliv užití www stránek Autoimport group nebo jejich části jinak než v případech výslovně připuštěných zákonem, zejména pak jejich užití formou šíření, kopírování, napodobování nebo dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoli zásahy do obsahu www stránek Autoimport group nebo jejich charakteru.

Obchodní společnost Autoimport group, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www stránek Autoimport group. Autoimport group neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu www stránek Autoimport group. Celková aktualizace databáze vozidel na portálu sAuto.cz se provádí jednou týdně. Autoimport group neručí za aktuálnost nabídky vozidel na Internetu. Na dostupnost jednotlivých vozidel se informujte na infolince +420 731 011 116 nebo se nás zeptejte prostřednictvím elektronického formuláře u karty vozidla.

Každý uživatel Internetu užívá www stránky Autoimport group na vlastní riziko. Autoimport group neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením na www stránky Autoimport group a jejich užíváním a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Autoimport group nezaručuje nepřetržitost a funkčnost připojení k www stránkám Autoimport group.

Autoimport group neodpovídá ani nijak neručí za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím www stránek Autoimport group, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Autoimport group dále neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na www stránkách Autoimport group.

V případě poskytnutí osobních údajů společnosti Autoimport group, s.r.o. prostřednictvím elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek Autoimport group uživatel souhlasí, aby Autoimport group s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 10, IČ: 06223800 zpracovávalo manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči Autoimport group, s.r.o. odvolán na adrese info@autoimportgroup.cz. Uživatel bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Celková aktualizace databáze vozidel se provádí jednou týdně. Autoimport group neručí za aktuálnost nabídky vozidel na Internetu. Na dostupnost jednotlivých vozidel se informujte na infolince +420 731 011 116 nebo se nás zeptejte prostřednictvím elektronického formuláře u karty vozidla.

Kontaktní formulář
close slider